Muqaddas Kitobda mo'jizalar haqida nima aytiladi?

Mo'jizalar haqida o'qing.