Tashvishlar Bormi?

Muqaddas Kitobda tashvishlar haqida aytishi o'qing.