Kun Savoli

Yordam berish haqida Muqaddas Kitobda nima yozilgan?