Kun Savoli

Otam qilgan xatolarni men takrorlayapman qanday qutilaman?