Kun Savoli

Iso haqiqatdan ham ko'r odamni shifolaganmi?