Kun Savoli

Iso Masihning qaytib kelishi haqida Muqaddas Kitobda nima deyilgan?