Injil Audio

Yangi Ahdni oʻzbek tilida tinglash uchun oʻng tarafdagi media pleerdan foydalaning. O'ynash uchun o'qni bosing. Mavjud bo'lgan barcha kitoblar va bo'limlarning ochiladigan ro'yxatini ko'rish uchun "Matto" sarlavhasini bosing.

Matto 1
 • Matto
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
 • Mark
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • Luqo
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
 • Yuhanno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
 • Havoriylarning Faoliyati
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
 • Yoqubning Maktubi
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Butrusning Birinchi Maktub
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Butrusning Ikkinchi Maktub
  • 1
  • 2
  • 3
 • Yuhannonning Birinchi Maktubi
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Yuhannoning Ikkinchi Maktubi
  • 1
 • Yuhannoning Uchinchi Maktubi
  • 1
 • Yahudoning Maktubi
  • 1
 • Rimliklarga Maktub
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • Korinfliklarga Birinchi Maktub
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • Korinfliklarga Ikkinchi Maktub
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
 • Galatiyaliklarga Maktub
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Efesliklarga Maktub
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Filippiliklarga Maktub
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Kolosaliklarga Maktub
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Salonikaliklarga Birinchi Maktub
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Salonikaliklarga Ikkinchi Maktub
  • 1
  • 2
  • 3
 • Timo'tiyga Birinchi Maktub
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Timo'tiyga Ikkinchi Maktub
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Titusga Maktub
  • 1
  • 2
  • 3
 • Filimo'nga Maktub
  • 1
 • Ibroniylarga Maktub
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
 • Yuhannoga Ko'rsatilgan Vahiy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
Yuklab Oling