Муқаддас Китобдан аудиони тингланг

Yangi Ahdni oʻzbek tilida tinglash uchun o'ng tarafdagi media pleerdan foydalaning. O'ynash uchun o'qni bosing. Mavjud bo'lgan barcha kitoblar va bo'limlarning ochiladigan ro'yxatini ko'rish uchun "Matto" sarlavhasini bosing.

Матто 1
 • Матто
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
 • Марк
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • Луқо
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
 • Юҳанно
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
 • Ҳаворийларнинг Фаолияти
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
 • Ёқубнинг Мактуби
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Бутруснинг Биринчн Мактуби
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Бутруснинг Иккинчи Мактуби
  • 1
  • 2
  • 3
 • Юҳаннонинг Биринчи Мактуби
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Юҳаннонинг Иккинчи Мактуби
  • 1
 • Юҳаннонинг Учинчи Мактуби
  • 1
 • Яҳудонинг Мактуби
  • 1
 • Римликларга Мактуб
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • Коринфликларга Биринчи Мактуб
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
 • Коринфликларга Иккинчи Мактуб
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
 • Галатияликларга Мактуб
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Эфесликларга Мактуб
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Филиппиликларга Мактуб
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Колосаликларга Мактуб
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Салоникаликларга Биринчи Мактуб
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Салоникаликларга Иккинчи Мактуб
  • 1
  • 2
  • 3
 • Тимўтийга Биринчи Мактуб
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 • Тимўтийга Иккинчи Мактуб
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
 • Титусга Мактуб
  • 1
  • 2
  • 3
 • Филимўнга Мактуб
  • 1
 • Ибронийларга Мактуб
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
 • (Юҳаннога Кўрсатилган) Ваҳий
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
Юклаб Олиш